Tartu valla üldplaneeringu uuringute kaart

Kooliõpilaste uuringu teekondade jämedus tähistab õpilaste arvu, kes vastavat teelõiku kaardile märkisid.