Koostamine

Siit leiab informatsiooni üldplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimisega seotud menetlustoimingute kohta.

Kaardil kajastuvad töökoosolekute tulemused.